Visual merchandising

Jak w praktyce zastosować merchandising

Przygotowując ekspozycję, powinniśmy do minimum ograniczyć ilość eksponowanych na niej towarów. Odbiorca nie może poczuć się w niej zagubiony. Jako dobry przykład można wskazać stanowisko przygotowane przez gospodarstwo zajmujące się sprzedażą materiału szkółkarskiego...

Visual merchandising w kwiaciarni

Gdy zastanawiamy się nad tym, które imprezy można uznać za najważniejsze dla branży ogrodniczej w Polsce, trudno nie zgodzić się z tym, że prym wiedzie w takim wypadku poznańska Gardenia oraz warszawska wystawa „Zieleń to Życie”. Nietrudno się zatem domyślić, że...

Praktyczne zastosowanie merchandisingu

​​W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia i święta Wielkiej Nocy oferta musi składać się między innymi ze okolicznościowych stroików. W tych dwóch przedświątecznych okresach zapotrzebowanie na tego typu dekoracje jest bardzo duże. Klienci chcą jednak, aby w sprzedaży...