Jak w praktyce zastosować merchandising

Przygotowując ekspozycję, powinniśmy do minimum ograniczyć ilość eksponowanych na niej towarów. Odbiorca nie może poczuć się w niej zagubiony.

Jako dobry przykład można wskazać stanowisko przygotowane przez gospodarstwo zajmujące się sprzedażą materiału szkółkarskiego Sadzonki wp9.pl. Rośliny zostały pogrupowane i wyeksponowane na tle białego koloru. Do prezentacji oferty gospodarstwa wykorzystano zaledwie kilka okazów roślin. Ale ekspozycja była bardzo czytelna. Każdy z odwiedzających stoisko gości miał możliwość bardzo dokładnego zapoznania się z całością oferty. Osoby zajmujące się profesjonalnie produkcją roślin mogli ocenić jakość materiału oferowanego do sprzedaży przez gospodarstwo: barwę liści, pokrój i rozkrzewienie sadzonek. Także ogrodnicy-amatorzy znaleźli coś dla siebie; mogli skupić się wyłącznie na urodzie zaprezentowanych roślin.

Osoby, które ze strony firmy zajmowały się przygotowaniem ekspozycji do urządzenia stoiska wykorzystały materiały, które znajdowały się w zasięgu ich ręki. Sięgnięto po wykorzystywane na co dzień do produkcji roślin doniczki w czarnym kolorze i drewniane skrzynki. Z tych pierwszych wykonano oświetlenie stoiska, z drugich przygotowano stoliki. Dzięki tym materiałom rośliny zostały zaprezentowane w swoim codziennym środowisku.

Od pewnego czasu branża ogrodnicza bardzo mocno ekscytuje się zielonymi ścianami, czyli ogrodami wertykalnymi. Nie jest to jednak zupełna nowość. Jak można eksponować rośliny w miejscach, w których ze względu na ograniczoną powierzchnię nie możliwości sadzenia ich w sposób klasyczny przedstawiła firma Marmil. Zaprezentowała on modułowe pojemniki, które umożliwiają nie tylko wstawienie doniczek z rosnącymi w nich roślinami, ale także ich łatwe wyjęcie. Stosując dotychczas dostępne rozwiązania do tworzenia ogrodów wertykalnych nie można było tego zrobić. Z modułowych konstrukcji mogą skorzystać między innymi właściciele kwiaciarń, w których jest zbyt mało przestrzeni, aby sprzedawać w nich rośliny doniczkowe.

Kategorie: Visual merchandising,